سند تحول مدارس هوشمند

سندتحول بنیادین:

مجموعه‌های آموزشی همیشه بهار و نوید بهار پیکره‌ای منسجم و هماهنگ از اعضای همراه و همدل که هم‌عهد و پیمان با یکدیگر می­‌کوشند تا در فضایی شاد و صمیمی و بهره‌گیری از امکانات و تکنولوژی کارآمد و به‌کارگیری شیوه‌های نوین یاددهی – یادگیری در راستای اهداف متعالی آموزش و پرورش همت گمارند.

ارائه الگویی موفق در زمینه آموزش و پرورش نوین برای نیل به چهار هدف اصلی:

  • یادگیری برای دانستن
  • یادگیری برای توانستن
  • یادگیری برای زیستن
  • یادگیری برای با هم زیستن

 

آنچه فرزندانمان می‌آموزند: 

  • خودباوری، مهارت ارتباطی، تفکر صحیح
  • ارتقا، سطح بهداشت روانی
  • آموزش بر اساس تئوری هوش چندگانه
  • تربیت نسلی آگاه، متعهد و کارآمد
  • ارتقا ء سطح علمی دانش‌آموزان
  • گسترش و به‌کارگیری فناوری اطلاعات در یاددهی – یادگیری (مدرسه هوشمند)