جلسه اولیا و آموزگاران کلاس خانم جمره

جلسه اولیا و آموزگاران کلاس 3/2 در روز شنبه مورخ 98/02/07 با حضور سرکار خانم امجدی مؤسس محترم دبستان و خانم همتی و معلم پایه و آموزگاران فوق برنامه تشکیل گردید.

گزارش تصویری