آزمون آنلاین مبتکران

زمان برگزاری آزمون از روز جمعه مورخ 97/11/05 لغایت روز یکشنبه مورخ 97/011/07 می‌باشد.

دانش‌آموزان عزیز می‌توانند در روزهای تعیین شده آزمون خود را انجام دهند.