کادر اداری

ویکتوریا امجدی

مدیر و مؤسس                                                                رزومه

مریم همتی

مدیریت                                                                   رزومه

محبوبه مسعودی

معاون آموزشی                                                                  رزومه

فاطمه کارخانه

معاونت                                                                     رزومه

لیلا بقراط‌پور

معاونت                                                                       رزومه

مونا رادمهر

معاونت                                                                      رزومه

سهامه سعادتمندی

مسئول IT و معاون اجرایی                                                     رزومه

ساجده رزاز

معاون پرورشی                                                               رزومه