شهادت سردار قاسم سلیمانی را تسلیت می گوییم.

شهادت سردار قاسم سلیمانی را تسلیت می گوییم.